Hoş Geldiniz

MENÜ

Rüyada Abdest Aldığını Görmek

admin

462

Yok

Rüyada Abdest Aldığını Görmek

Rüyada Abdest Aldığını Görmek

Rüyanızda Abdest almak iyiliğe, korunmaya, hayır ve güzelliğe işaret eder. Temiz su ile tam anlamıyla Abdest almak maksada kavuşmaya, Abdestin tamamlanmaması mevcut sorunların bir süre daha devam etmesine, namaz kılmak gayesiyle Abdest almak korkudan emin olmaya, Allahu Teala’nın himayesine, Abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah’a hamdetmeye, Abdest üstüne Abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle, meyve suyu gibi kendisiyle Abdest almanın caiz olmadığı şeylerle Abdest almak istek edilen şeyin gerçekleşmemesine, Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne, boy Abdesti gerektiren bir durumda yalnızca namaz Abdesti almak çetin bir işe girmeye, sıcak su ile Abdest almak kedere ve rahatsızlığa, hamam ve sokak gibi yerlerde Abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, yatakta uzanır vaziyette Abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya, oturduğu odada Abdest almak artık orada oturmamaya, deniz kenarında ya da çöplük gibi yerlerde Abdest almak tasaden kurtulmaya ve rahatsızlığın geçmesine, Abdest suyundan içiyorsanız hayır ve güzelliğe, korkudan emin olmaya, rahatsızlıktan kurtulmaya ve berekete işaret eder.

Rüyanızda Abdest alınırken görülmesi, o şahısın o dönem yaşadığı parasal ve manevi sorunlarının ortadan kalkacağını belirtmektedir. Abdestin bozulması yada, bir dönem geçici sorunlar yaşıyacağını belirtmektedir.

Genelde ferahlamaya işarettir. İleri gelen kimselerin yanısıra ihtiyaçların karşılanmasına yorulur. Temiz bir su ile Abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer Abdest tamamlamazsa kişi amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur. Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi tasa ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin uykunuzda Abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işarettir. Rüyanızda Abdestin bozulması yada, bir dönem geçici sorunlar yaşayacağını belirtmektedir.

Birisi rüyasında Abdest almaya makul (caiz) olan bir su ile Abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha Abdest aldığını görürse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına işaret eder. Çünkü Abdest almak nurdur. Rüyasında temiz bir su ile Abdest aldığını gören kimse, taleplerine kavuşur, şayet Abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine işaretidir. Rüyanızda sudan gayrı şeylerle Abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına işaret eder. Boy Abdesti almak iyiliğe, Allahu Teala Hazretleri tarafından korunacağına işaret eder. Namaz kılarken bunun yanı sıra da Abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur. Rüyanızda soğuk ve karanlık bir yerde Abdest aldığını ya da gusül ettiğini görüyorsanız, çalınan eşyasının bulunacağına, Abdest alıp da namaza durduğunu görüyorsanız tasaden kurtulacağına işaret eder. Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve kazanç kazanacağına işaretidir. Birisinin namaz kılması caiz olmayan bir yerde Abdestsiz olmasına rağmen, namaz kıldığını görmesi, çok istek ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine işaret eder. Yatağından kalkamayacak kadar rahatsız olup, yatağında Abdest aldığını gören kimse erkek yada karısından, bayan yada kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır.

Cünup olmasına rağmen Abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyasında Abdesti var iken yeniden Abdest aldığını görüyorsanız, rAhmet üstüne rAhmete, nimet üzerine nimete işaret eder. Abdest arzule işaretidir. Namaz için Abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyde Allahu Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza bkatiyendığını gören, keder ve tasaden kurtulup Cenabi Hakka hamd eder. Abdestsiz namaz kıldığını görüyorsanız, rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına, sanatçı yada sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı yada emrindeki memurların tembelliğine, namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görüyorsanız, istediği ve beklediği bir işi yapmayi başaramayacağına, yatağından kalkamayarak yattığı yerde Abdest aldığını görüyorsanız, eşinden ya da sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada Abdest aldığını görüyorsanız, o odada oturması kısmet olmayacağına işaret eder. Çarşıda ya da hamamda Abdest aldığını görüyorsanız, Allahu Teala ve melaikelerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği eksikliklarının açığa vurulacağına işaret eder. Bir çöplükte ya da deniz kenarında Abdest aldığını görüyorsanız, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına, bir arkadaşının kendi başı üzerinde Abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisinin bir yakınının başı üzerinde Abdest aldığını görmesi, o adamdan bir yarar göreceğine delildir.

Abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o Abdest suyundan içtiğini görüyorsanız, hayır ve hasenata, berekete, rahatsızlıktan şifaya, korkudan kurtulmaya işaret eder. Saf bir su ile ve tamam olarak Abdest aldığını gören, şayet bir tasasü varsa, o tasaden kurtulur, borçlu yada borcunu öder, rahatsız yada güzelleşir, günahkar yada tövbe edip günahı affedilir. Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer. Abdest aldığını ama tamamlayamadığını görüyorsanız, istediği ve çalıştığı isin tamamlanamayacağına işaret eder. Abdest almak caiz olmayacak bir şeyle Abdest aldığını gören, Abdestini tamamlayamayan gibi tabir olunur. Bir rivayete göre süt ya da bal ile Abdest almak, din konusunda güzelye işaretidir. Sıcak su ile Abdest aldığını görüyorsanız, istediği bir işin güç olacağına işaret eder.

Bir diğer rivayete göre de: Birisi uykunuzda Abdest üzerine Abdest aldığını görürse “Abdest üzerine Abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işarettir. Rüyanızda Abdest almak Allahu Teala tarafından nail olunacak himayeye işarettir. Birisi uykunuzda namaz için Abdest aldığını görse, Allahu Teala hifz ve imanında bulunmasına işarettir. Bazı tabirciler, uykunuzda Abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete ya da ödeyeceği borcuna veya yapacağı şahitliğe işarettir, dediler. Rüyanızda temiz su ile tam anlamıyla Abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, şayet Abdestini tamamlamamışsa aksine işarettir.

Rüyanızda kendisiyle Abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla Abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işarettir. Rüyanızda Abdest almak istediğini ama su bulamadığını gören kimseye, istek ettiği şeyin zor olmasına işarettir. Birisi uykunuzda soğuk bir mahzende Abdest aldığını görürse, çaldırdığı şeyini bulur. Rüyanızda Abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, tasa ve kederden kurtulur. Rüyanızda evinde Abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işarettir. Rüyanızda yatağında Abdest aldığını gören kimsenin hanımından ya da dostundan ayrılmasına işarettir. Rüyanızda sokak ve hamamlarda Abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından ötürü alçak olmasına işarettir. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde Abdest alsa, tasa, keder ve acıların gitmesine işarettir. Rüyanızda Abdest aldığını ve Abdestini tamamladığını gören kimse tasalü yada, Allahu Teala onu bu tasasünden kurtarır. Korkusu varsa, Allahu Teala onu korktuğu şeyden emin eder, rahatsız ya da borçlu yada, Allahu Teala ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkân nasip eder. Rüyanızda Abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, istek ettiği şeyin tamamlanmamasına işarettir. Rüyanızda sıcak su ile Abdest aldığını gören kimseye, tasa, keder ve rahatsızlık isabet eder.

Rüyanızda Abdest almak, o günlerde herhangi bir sorunnız, tasanüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, şayet borcunuz ise rahatsızlığınız sizi üzüyorsa bunlardanda yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işaret eder.