Hoş Geldiniz

MENÜ

Rüyada Af Görmek

admin

125

Yok

Rüyada Af Görmek

Rüyada Af Görmek

Bir kimseyi affettiğinizi görüyorsanız, işlediğiniz sevaplardan dolay ALLAH’IN sevgili kullarından biri olduğunuzu size müjdeler. Af dilemek, bir haksızlığa uğrayacağınız ve bundan duyacağınız tasaya işaret eder.

Affetmek, şahısın bir hayır işleyeceği, birisini sevindireceği ve sevaba gireceğine işaret eder. Af dilemek yada kısa bir müddet sonra güç duruma düşüleceğine işaret eder.

Affetmek büyüklüğe işaret eder. Rüyanızda bir kimsenin yaptığı bir hatadan kaynaklı af dilediğini ve onu affettiğini görüyorsanız, herkese karşı güzel kalpli olduğunuza işaret eder. Sizin işlediğiniz birçok suçtan kaynaklı affedildiğinizi görmeniz, hatalı biçimde davrandığınıza ve bu Hatayı kesinlikle revizyon gerektiğine işaret eder. Rüyanızda bir mahkeme salonunda hakim karşısında iken bir suçundan kaynaklı affedildiğini görüyorsanız, Allah’u Teala tarafından günahlarının affedildiğine işaret eder. Kendisinin bir başka birini affettiğini görüyorsanız, o şahıstan bir hayır ve güzellik geleceğine; yaptığı bir kabahatten kaynaklı anne ya da babasının kendisini affettiğini görüyorsanız, anne ve babasına karşı itaatinin gevşediğine ve tövbe etmesi gerektiğine işaret eder. Bir diğer rivayete göre de: Cezaya müstahak olan günahkar bir kimsenin uykunuzda Allahu Teala tarafından suç ve eksikliklarinin affedildiğini görmesi, o kimsenin, doğru biri olduğuna ya da kefaret vermesine işarettir. Rüyanızda affetmek güzeldir. Bir suçlunun kabahatini affettiğini gören, Cenabı Hakkın mağfiretini çeken bir iş işler.

Bazı yorumcular, bir kabahatlinin kabahatini affetmek, ecir ve sevaba nail olmaya işaret eder, demişlerdir. Bazılarına göre; uykunuzda size kötülük yapan bir kimseyle barıştığınız’ı ve onu bu hareketlerinden kaynaklı affettiğinizi görmeniz, size karşı işlenen parasal bir hatadan kaynaklı epey zarara girdiğinize, ama bunu yapan kimsenin parasal durumu zararınızı karşılayacak durumda bulunmadığı için ondan bir şey istemediğinize bu yolla bir ihtişamlı gösterdiğinize işaret eder. Bir diğer rivayete göre de: Rüyanızda yaptığı suç ve eksikliğini affettiğini gören kimse, Allah’u Teala’nın affına mazhar olacak bir amel yapar. Birisi, diğer bir kimseyi kendisinin eksikliğini affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek mertebeye erişir. Suçluyu cezalandırmaya gücü yeten bir kimsenin uykunuzda onu affetmesi, o kimsenin Allah’u Teala’dan korku ve hasret (çekingenlik) üzere bulunduğuna işarettir. Rüyanızda eksikliği affedilen kimsenin, ömrü uzun olur ve himaye edilir. Rüyanızda af mağfirettir. Birisi uykunuzda kendi eksikliğini Allah’u Teala ya da peygamberin (S.A.V.)’ efendimizin atfettiğini görse, o kimsenin tövbe ederek hidayete erişeceğine ve akıbetinin iyi olacağına işarettir. Birisi, diğer bir kimseyi kendisinin eksikliğini affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek mertebeye erişir.