Hoş Geldiniz

MENÜ

Rüyada Affedilmek / Affetmek Görmek

admin

90

Yok

Rüyada Affedilmek / Affetmek Görmek

Rüyada Affedilmek / Affetmek Görmek

 

Günahkar birisinin uykunuzda Allah Teala tarafından affedildiğini görmesi tövbe ederek günahlarının affedilmesine ya da kefaret vermesine işarettir. Birisini kendi eksikliğinu affettiğini görüyorsanız yüksek mertebeye ve uzun ömre; gerek affedilmek gerekse affetmek mağfirete, hidayet bulup iyi ameller yapmaya işaret eder.

Bir kimsenin affettiğinizi görüyorsanız, işlediğiniz sevaplardan dolay ALLAH’IN sevgili kullarından biri olduğunuzu size müjdeler. Af dilemek, bir haksızlığa uğrayacağınız ve bundan duyacağınız tasayü işaret eder.

Affetmek, şahısın bir hayır işleyeceği, birisini sevindireceği ve sevaba gireceğine işaret eder. Af dilemek yada kısa bir müddet sonra güç duruma düşüleceğine işaret eder.

Affetmek büyüklüğe işaret eder. Rüyanızda bir kimsenin yaptığı bir hatadan ötürü af dilediğini ve onu affettiğini görüyorsanız, herkese karşı güzel kalpli olduğunuza işaret eder. Sizin işlediğiniz birçok suçtan ötürü affedildiğinizi görmeniz, hatalı biçimde davrandığınıza ve bu Hatayı kesinlikle revizyonniz gerektiğine işaret eder. Rüyanızda bir mahkeme salonunda hakim karşısında iken bir suçundan ötürü affedildiğini görüyorsanız, Allahu Teala tarafından günahlarının affedildiğine işaret eder. Kendisinin bir başka birini affettiğini görüyorsanız, o şahıstan bir hayır ve güzellik geleceğine; yaptığı bir kabahatten ötürü anne ya da babasının kendisini affettiğini görüyorsanız, anne ve babasına karşı itaatinin gevşediğine ve tövbe etmesi gerektiğine işaret eder. Bir diğer rivayete göre de: Cezaya müstahak olan günahkar bir kimsenin uykunuzda Allahu Teala tarafından suç ve eksiklikleri affedildiğini görmesi, o kimsenin, doğru biri olduğuna ya da kefaret vermesine işarettir. Rüyanızda affetmek güzeldir. Bir suçlunun kabahatini affettiğini gören, Cenabı Hakkın mağfiretini çeken bir iş işler.

Bazı yorumcular, bir kabahatlinin kabahatini affetmek, ecir ve sevaba nail olmaya işaret eder, demişlerdir. Bazılarına göre; uykunuzda size kötülük yapan bir kimseyle barıştığınızı ve onu bu hareketlerinden ötürü affettiğinizi görmeniz, size karşı işlenen parasal bir hatadan ötürü epey zarara girdiğinize, ama bunu yapan kimsenin parasal durumu zararınızı karşılayacak durumda bulunmadığı için ondan bir şey istemediğinize bu yolla bir ihtişamlı gösterdiğinize işaret eder. Bir diğer rivayete göre de: Rüyanızda yaptığı suç ve eksikliğinu affettiğini gören kimse, Allahu Teala’nın affına mazhar olacak bir amel yapar. Birisi, diğer bir kimseyi kendisinin eksikliğinu affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek mertebeye erişir. Suçluyu cezalandırmaya gücü yeten bir kimsenin uykunuzda onu affetmesi, o kimsenin Allahu Teala’dan korku ve hasyet (çekingenlik) üzere bulunduğuna işarettir. Rüyanızda eksikliği affedilen kimsenin, ömrü uzun olur ve himaye edilir. Rüyanızda af mağfirettir. Birisi uykunuzda kendi eksikliğini Allahu Teala ya da peygamberin (S.A.V.) efendimizin atfettiğini görse, o kimsenin tevbe ederek hidayete erişeceğine ve akıbetinin iyi olacağına işarettir. Birisi, diğer bir kimseyi kendisinin eksikliğini affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek mertebeye erişir.