Hoş Geldiniz

MENÜ

Rüyada Ağaç Çeşitleri Görmek

admin

825

Yok

Rüyada Ağaç Çeşitleri Görmek

Rüyada Ağaç Çeşitleri Görmek

Ağaç görmek, kavgaya da yorumlanır. Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya yorumlanır. Ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi yada yağmur, yahut hayvan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise, rızka ve güçlü bir kimseye dayanmaya yorumlanır. Kına, gül ve sorhan ağacı gibi yalnız kokusu olan ağacı Uykunuzda görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme yada bir şeyi yapmaksızın söylemeye yorumlanır. Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen ve hem de koklanan ağaçları görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına yorumlanır. Hurma, ceviz ve bunlara benzer, kokusu olmayıp yalız meyvesi yenen ağaçları görmek, kendilerinden ancak zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere yorumlanır. Selvi, ılgın, çam yaprakları ile deri tabaklanan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek, cimriliğe yorumlanır.

Yaprağını döken ağaçları görmek, duruma göre fakirliğe, zenginliğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince yorumlanır. Yaprağını dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye yorumlanır. Ağaçların üzerine yattığını gören kimsenin, çocuğu çok olur. Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse, çekindiği şeyden kurtulur. Bir kimse Uykunuzda bir ağaç ekse ve o ağaç da filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şereflenir. Çınar, selvi ve ılgın gibi meyvesiz büyük ağaçlar, kötülük düşünen sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara yorumlanır.

Dikenli ağaç, maksadı güç ve çetin bir adama yorumlanır. Uykunuzda bir ağaç kestiğini gören kimsenin, hanımı ölür ve birisine biat ettikten sonra döner. Bir ağacın kuruduğunu görse, orada hasta, yada kaybolmuş bir kimse ölür. Ağaç kabuğu, rüyayı gören kimsenin malının bereketidir. Uykunuzda kendi bahçesine birtakım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, bir takım çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü nispetindedir. Ağaç Allahu Teala’dan olan nimete yorumlanır. Kuru ağaç, hidayet ve fiziktir. Halk ile beraber ağacın altında oturmak, rüya sahibinin kitap ve sünnete uyduğundan dolayı Allahu Teala’nin ondan razı olacağına yorumlanır. Eğer bu rüyayı gören asi ise Allahu Tealaya tevbe eder. Uykunuzda cennetteki tuba ağacını görmek, onun gölgesinde duranın yada ona dayanan kimsenin yerinin güzel olacağına yorumlanır. Bazen de tuba ağacını görmek, yalnız ibadet ve itaati tercih ederek masivadan alakayı kesmeye, arkadaş yada şöhretli kimselerden menfaat görmeye yorumlanır.

Dağ ve derelerde bulunan ağaçlar, umulmayan yerden gelecek rızka yorumlanır. Hurma gibi iyi ağaçlar, güzel söze, soğan, sarımsak ve ebucehil karpuzu gibi kötü ağaçlar ise, çirkin ve yaramaz sözlere yorumlanır. Uykunuzda bir ağaçtan o ağaca ait olmayan bir meyveyi topladığını gören kimse, helal olmayan bir malı alır. Uykunuzda ağaç kesmek, kesen kimseye ve onun ev halkına erişecek hastalığa yorumlanır. Ağaç üzerine çıktığını gören kimse, bir adamı bir şeyden meneder.

Ağaçtan düşerek öldüğünü gören kimse, bir erkekle yaptığı kavgada ölür, eğer eli kırılsa erkek yada kız kardeşi bir erkekle yaptıkları kavgada ölürler. Eğer iki ayağı kırılsa, bir dava uğrunda malı gider. Uykunuzda, Kur’an’da övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, o ağacın dikenleri rüya sahibini kötülüklerden meneder.

Uykunuzda hurma ağaçlarının çok olduğunu gören kimse, o ağaçların sayısınca adamlara sahip olur. Eğer hurma ağaçları bostan ve hurma ağacı olmayan herhangi bir yerde olursa, onlara sahip kimse için akar, tarla ve çiftliktir. Uykunuzda hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini gören kimseye, birtakım adamlardan yada tarla ve çiftlik gibi şeylerden mal isabet eder. Eğer gördüğü ceviz ağacı olursa, cimri, faydasız ve güçlük çıkaran bir adama yorumlanır. Ceviz ağacının meyvesi de, meşakkat ve zahmetle elde edilecek bir mala yorumlanır. Bazen de ağaç görmek dükkanlara, sofralara, hizmetçilere, hayvanata, lokanta, ambar ve mahzen olarak bilinen diğer yerlere yorumlanır.

Bir kimse Uykunuzda bir ağacın düştüğünü yada kesildiğini yahut yandığını ya da şiddetli bir rüzgarın kırdığını görse, ölecek yada öldürecek bir erkeğe yada bir kadına yorumlanır. Eğer o ağaç, rüyayı görenin evinde olur ve orada da bir hasta bulunuyorsa, o hastanın yada hane halkından hapsedilmiş birisinin ya da yolculukta bulunan bir kimsenin ölümüne yorumlanır. Eğer o ağaç camide olursa, meşhur bir adamın yada meşhur bir kadının öldürülmesine yahut ölmesine yorumlanır. Eğer ağaç zeytin ağacı olursa, zalim, vaiz, yolcu yada hakim ya da doktor bir kimse ölür. Uykunuzda bir ağaç ektiğini gören kimse, bir şerefe erer. Ektiği tohumun filizlenmesinin tabiri de böyledir. Eğer ekilen tohum filizlenmezse, rüyayı görene bir keder erişir. Üzüm ağacının dalını (fidesini) kesmek şereftir. Bazı tabirciler, kış gününde üzerinde üzüm bulunan bir asma yada bir ağaç gören kimse, zengin zannettiği bir erkek yada bir kadına aldanarak malini sarfeder, dediler. Ayva ağacı, aklından faydalanılmayan akıllı bir adamdır. Badem ağacı, garip bir adamdır. Söğüt ağacı, dostundan çekingen, düşmanıyla görüşen bir adamdır. Nar ağacı, din ve dünyalık sahibi bir adamdır, onun dikenleri günahlardan meneder. Nar ağacını kesmek, doğduğu yerleri ziyaret edemeyeceğine işarettir.

Sedir ağacı şerefli, soylu, cömert ve faziletli kimseye yorumlanır. Ebucehil karpuzu adı verilen ağaç, dinsiz, zengin korkak bir adama yorumlanır. Muz ağacı, din ve dünyalık sahibi zengin ve tedbirli bir adamdır. Üzüm ağacı, izzetli ve güç sahibi bir adamdır. İncir ağacı, ailesine faydası olan ve düşmanları, kendisine sığınan bir adamdır. Dut ağacı, halk ve ailesi hakkında cömert, fakir ve düşkünlere yardımcı, mal ve çocuğu çok bir adamdır. Fıstık ağacı, zengin, hafif ruhlu, cömert ve ailesiyle mesut bir kimsedir. Kayısı ağacı, kendisinden faydalanılmayan doğru bir adamdır. Bazı tabirciler kayısı ağacı, bazıları münafık bir adam, bazıları da zengin bir kadındır, dediler. Uykunuzda kayısı ağacından meyve topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir. Elma ağacı hizmet sahibi adamdır. Şeftali ağacı, zengin, yiğit ve çok mal biriktiren bir adamdır. Kayısı ağacı, bütün insanlara faydalı bir adamdır.

Hurma ağacı, alim bir kimseye yada bir çocuğa, onu, kesmek de çocuğun ölümüne yorumlanır. Hurma ağacı çok faydalı bir erkek ile tabir edilir. Uykunuzda birçok hurma ağaçlarına sahip olduğunu gören kimse, o hurma ağaçlarının miktarı nispetinde bir grup insanlara hakim ve amir olur.

Eğer rüyayi gören tüccar ve esnaf ise ticaret ve kazancı çok olur. Kuru hurma ağacı, münafık bir kimse ile tabir edilir. Bazı tabirciler hurma ağacı uzun ömre ve evlada yorumlanır, dediler. Hurma ağacı, eş, ev, yer, mülk, elbise, mal, çocuk yada alim ile tabir edilir. Rüzgarın hurma ağacını kökünden çıkardığını görmek, o şehirde veba hastalığının zuhur edeceğine yorumlanır. Hastanın rüyasında mersin ağacı görmesi hastalığından kurtulmasına yorumlanır. Bazen mersin ağacı, tahsilinden, arzu ettiği şeyden ümidinin kesilmesine işarettir. Bazı tabirciler de, ahdini yerine getiren kimseye yorumlanır, demişlerdir. Evinde mersin ağacı görmek devamlı bir hayırdır. Mersin ağacını diktiğini gören kimsenin işlerinde tedbirli hareket etmesi ile tabir edilir. Mersin ağacı, daimi dostluğa ve imarete, devamlı sevinç ve rahata işaret ettiği gibi mala da yorumlanır. Ilgın ağacı, zenginlere zarar ve fakirlere yardım eden münafık bir adamdır. Meşe ağacı, ömrünün uzun olmasına yorumlanır. Dağ armudu ağacı, adi bir kimseye yorumlanır. Bu ağaç üzerinde oluğunu gören kimse, inat, adi ve yabancı bir erkekle münasebet kurar. Bazı tabirciler, dağ armudu ağacı, şerefli ve sağlam bir adama yorumlanır, dediler. Abanoz ağacı, sevinçli, zengin bir kadın, yahut kalbi kah zengin bir erkeğe yorumlanır.