Hoş Geldiniz

MENÜ

Rüyada anahtar görmek

admin

145

Yok

Rüyada anahtar görmek

Rüyada anahtar görmek :

Bilindiği gibi anahtar, kapılar açan bir âlettir. Bu sebeple rüyada
anahtar görmek, rüya sahibi için Allahu Teâlâ’nın lütuf ve ihsanına delâlet eder..
Anahtar, ilim ve Kur’ân’ın kapısını açmakla da tâbir olunur.
Kirmanı demiştir ki:
– Rüyada anahtar ile bir yeri açtığını görmek hayra, kapamak ise şerre delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki:
– Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmağa, hastalıktan şifa
bulmağa, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete
delâlet eder..
Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle
nasiplenmeye delâlet eder..
Elinde birçok anahtarın olduğunu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir.
Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını görmek, düşmanlar üzerine galip olmaya
delâlet eder.
İmam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu veçhe ile tâbir etmiştir:
1) Rızık,
2) Muavenet,
3) İlim,
4) Zevç ve evlâd,
5) Mal,
6) Felah,
7) Kabul olunan dua,
8) Hac farizası,
9) Vali ve melik…
Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işarettir.
Elinde Kabe’nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla
dost olmaya delâlet eder.
Yine anahtar, hazineler ile de tâbir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır.
Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin
selâmetine delâlet eder.
Bazı kere de anahtar görmek, evlâda, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için
de kocaya delâlet eder.
Rüyada elinde ağaçtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi
olacağına işarettir.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
– Rüyada elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya ve
ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştüğünü görmek, namaz

hususunda tenbelliğe delâlet eder..