Hoş Geldiniz

MENÜ

Rüyada Zina Yapmak

admin

135

Yok

Rüyada Zina Yapmak

Rüyada Zina Yapmak

 

ZİNA: Rüyada zina ettiğini görmek, hainliğe ve betbahtlığa delâlet eder. Çünkü
zina, hayasızlıktır.
Bir kimsenin rüyada zina ettiğini görmesi, hırsızlık ile tâbir olunur. Çünkü zina eden
kişi hırsız gibi gizlenir.
Zina, bazı kere de hayır ile tâbir edilir. Bundan dolayı güzel ve genç bir kadınla zina
ettiğini gören kimse, malını muhafaza edilecek bir yere koyar.
Bir hükümdarın rüyada zina ettiğini ve kendisine de had cezası vurulduğunu görmesi,
saltanatının kuvvetine delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
– Rüyada güzel yüzlü temiz kıyafetli salih, dindar ve âlim olarak bilinen bir kısım
kimselerin güya zina eden bir kadına müracaatları ve ondan bir şey elde ettiklerinin
görülmesi, o kimselerin bir âlimden ilim almalarına ve ilme talip olmalarına ve o zina
eden kadından nail oldukları şey miktarınca, o âlimden ilim öğrenmelerine delâlet
eder.
Yine rüyada tanıdığı bir kişinin zevcesi ile zina ettiğini görmek, o kişinin malından ele
geçecek nasibe delâlet eder.
Rüyada bir kimsenin genç