Hoş Geldiniz

MENÜ

Rüyada Zulüm Görmek

admin

90

Yok

Rüyada Zulüm Görmek

Rüyada Zulüm Görmek

 

ZULÜM: Rüyada ilim ve irfan sahibi ve Kur’ân ehli kimsenin zulüm yaptığını
görmek, Allahu Teâlâ’nın af ve mağfiretine nail olmaya delâlet eder.
Rüyada bir adamın kendisine zulmettiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye
işarettir.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimseye zulmettiğini görmek, zulüm
eylediği kişinin zulmüne uğramaya delâlet eder. Rüyada kendisinin zalim olduğunu ve
ona buna zulmettiğini görmek, feyz ü felahtan uzaklığa ve sonun perişanlığına delâlet
eder.
Rüyada bir hükümdarın veya devlet reisinin halka zulmettiğini görmek, fitne ve fesada
ve memleketin harab olmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada iktidar sahibi bir adam tarafından yapılan zulmü görmesi,
mahvolmaya ve ülkelerin yıkılıp gitmesine delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada zalim olduğunu gören kimse fakirliğe duçar olur. Rüyada,
yaptığı haksızlık ve zulmü itiraf ettiğini görmek, Allah’a yüz tutmaya ve tevbeye
delâlet eder.
Rüyada zulmettiği bir kimsenin kendisine beddua ettiğini görmek, rüya sahibi için
azab ve ikaba işarettir. Çünkü: “Mazlumun bedduasından sakınınız” buyurulmuştur.
Rüyada kendisine zulmeden bir adamın kendi aleyhine beddua ettiğini görmek, hayır
ve müjdeye işarettir.